Buku

Berdialog Dengan Gereja - RM25
Engaging Christianity - RM25
Islam Bukan Agama Teroris - RM25
Islam & Kepelbagaian - RM25
Malaysia Pasca Rasisme - RM27

Melakar Agenda Masa Depan Politik Islam di Malaysia - RM10